Larvik Dykkeklubb

Jan Kirkemyr

Klubb Leder

Mikael Skaara

Styremedlem

Kompressoransvarlig

 

 

Andreas Losnegård

Nestleder

Sikkerhetsleder

Raymond Seppola

Styremedlem

Turansvarlig

Nett ansvarlig

 

Sverre M Gutterød

Sekretær

Steinar Hovland

Styremedlem

Dugnad Asvarlig

 

Kjell Roar Haug

Kasserer

Liv Åse Shjerven

Styremedlem

Leder hyttekomité/utleie