Styret

Larvik Dykkeklubb

Jan Kirkemyr

Klubb Leder

Mikael Skaara

Styremedlem

Kompressoransvarlig

 

 

Andreas Losnegård

Nestleder

Raymond Seppola

Styremedlem

Turansvarlig

Internettansvarlig

 

Sverre M Gutterød

Sekretær

Steinar Hovland

Styremedlem

Dugnad Asvarlig

 

Kjell Roar Haug

Kasserer

Liv Åse Shjerven

Leder hyttekomité/utleie