Larvik Dykkeklubb

 

 

Medlemskap

Hovedmedlem (inkludert medlemskap i NDF) 450,-kr pr år

Juniormedlem 100,-kr pr år

Luftfyllekort (fyll så mye du vil på egne flasker et helt år) 300,-kr pr år

 

Luftfylling

 

Luftfyllekort (fyll så mye du vil på egne flasker et helt år) 300,-kr pr år

Luftfylling (uavhengig av størrelse) 50,-kr pr fylling

Topping (flasker som er over halvfulle) - kun for medlemmer 25.-kr pr fylling

 

Nitrox

 

Nitrox fyllekort (Krever betalt luftfyllekort og medlemskap) 250,-kr pr år

Enkeltfylling medlem 100,-kr pr fylling

Enkeltfylling ikkemedlem 100,-kr pr fylling

 

Båtpriser & Klubbturer

 

Medlemmer av LDK og Vestfoldkretsen 100,-kr pr tur Ikke-medlemmer og ikke-medlem av kretsen 250,-kr pr tur

Leie båt utenom klubbdykk (ikke inkludert bensin) kun medlemmer 150,-kr pr tur

 

Vips

136433