Larvik Dykkeklubb

CMAS nitrox diver

 

Nitrox er en blanding av oksygen og nitrogen. Man oppgir blandingen som Nitrox fulgt av prosenten oksygen. Nitrox 36 inneholder 36 prosent oksygen og 64 prosent nitrogen. Vanlig luft kan således omtales som nitrox 21.

 

Undervisningen består av undervisningstimer, praktisk arbeid og sjødykk.

 

Målet for kurset:

 

Gi kompetanse i planlegging og gjennomføring av dykk med nitrox som pustegass, for oksygeninnhold opp til 40 %

Gi kunnskap om fordeler og ulemper ved oksygenberiket luft som pustegass

Gi kjennskap om klargjøring og merking av dykkeutstyr som brukes til dette formålet

 

 

Krav til elevene:

 

Fylt 15 år ved kursstart

CMAS* eller tilsvarende

Normal fysisk form, skolen kan stille krav om legeundersøkelse